Vés al contingut
Anar a portada

Presentació

Máster de Acupuntura, una mirada al futuro desde la herencia del pasado

 

El máster en Valoración Energética y Acupuntura está diseñado con el objetivo de que
los profesionales sanitarios tengan una mirada holística e integrativa de las personas,
en un modelo biopsicosocial que se integra y relaciona con todo su entorno.

Tres razones para elegirnos

Capacitamos

Capacitamos a los profesionales
para adquirir una mirada
de la salud energética 

Enfoque

Ponemos el enfoque en las personas
y en su potencial
de transformación profesional

Mentalidat

Desarrollamos una actitud
y una mentalidad holística e
integrativa de las ciencias de la salud

 

El màster en Valoració Energètica i Acupuntura està dissenyat amb l'objectiu que els professionals sanitaris tinguin una mirada holística i integrativa de les persones, en un model biopsicosocial que s'integra i relaciona amb tot el seu entorn. Tot això ha anat acompanyat d'un desenvolupament científic que ha dut a terme l'acupuntura en les últimes dècades i que ho posicionen com uns estudis de creixent demanda en el món sanitari.

Al llarg d'aquests anys hem pogut desenvolupar una metodologia d'acord amb el moment actual de la nostra societat, sense oblidar el bressol i l'herència d'aquest coneixement ancestral.

En el curs es donaran noves eines per a permetre als professionals de la salut abordar, de manera senzilla, les situacions sanitàries del dia a dia, i això no ho realitzaran només amb el coneixement teòric sinó amb casos pràctics i pràctiques clíniques en centres sanitaris . Des del màster es realitza un enfocament de l'acupuntura presentant-la com un mètode innovador que ens ajudarà a dinamitzar el canvi en el model assistencial sanitari.

A les aules tant virtuals com presencials, l'alumne es trobarà amb professionals amb una llarga trajectòria en acupuntura i que provenen de diferents disciplines i especialitats de les ciències de la salut. El seu desenvolupament professional amb l'acupuntura ha estat vinculat a hospitals i clíniques de prestigi des d'on s'han desenvolupat duent a terme treballs de recerca.
El nostre programa acadèmic està enfocat a la realitat dels casos clínics per a habilitar a l'alumne a aplicar una metodologia eficaç que implica el pacient de manera activa en el seu procés personal, en un context de canvi que experimenta aquesta nova manera de veure la salut.

Des del màster recomanem que tots els professionals sanitaris puguin tenir aquesta mirada biopsicosocial des del model energètic del cos humà que ens ofereix la medicina tradicional xinesa.

Financiado por la UE
Recuperación