Autora: Alícia Buxedas Cos.
Premi Acupuntury a la Investigació Clínica del Master d’Acupuntura del Campus Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Aquest article va ser la tesina de Alícia Buxedas Cos. El treball va obtenir el Premio Acupuntury 2016.
Llegir l’article complet (pdf)

 

Resum

Objectiu: Observar la resposta en el tractament de la incontinència urinària femenina utilitzant tècniques de la medicina tradicional xinesa associades a la fisioteràpia.

Metodologia: Estudi descriptiu en el qual es va classificar el grau de severitat d’incontinència a l’inici i al mes de l’inici del tractament de les pacients. També es va valorar la qualitat de vida inicial i final amb els qüestionaris KHQ i ICIQ-SF.

Resultats: El 75% de les pacients van reduir el grau de severitat de la incontinència. El 87,5% de les dones, van reduir el grau d’afectació de la qualitat de vida segons el KHQ. Pel què fa al ICIQ-SF, hi va haver millora en totes les pacients.

Conclusió: Malgrat els resultats positius obtinguts, calen més estudis amb una mostra poblacional més gran i una major temporalització per a poder investigar l’efectivitat d’aquest tractament a curt, mig i llarg termini.